Tag: erotska fotografija

Notes

Kulturna dispozicija žene – Erotska fotografija u delima avangarde (3)

Dela Nikole Vuča “Bez naziva” i Vana Bora “Memorija” predstavljaju kulturnu dispoziciju žene unutar falogocentričnog društva. Ona su odraz polne opresije i vladajućih ideja u određenom društvenom i kulturnom kontekstu. Postavlja se pitanje uloge culture u konstruisanju patrijarhata, polne i rodne pripadnosti, (kastrativne) društvene i ekonomske moći. Koncepcija složenog društvenog […]

Notes

Udvajanje tela – Erotska fotografija u delima avangarde (2)

II nastavak Jezik funkcioniše kao neophodni interpretator nemosti fotografskog znaka. Dajući fotografiji specijalan status u odnosu na realno, manipulacije nadrealističkih fotografa uz pomoć udvajanja (udvostručavanja) smeraju na to da ovaj proces predstave kao stvarnost, čiji je fotografija jedva veran trag, što rezultira značenjem značenja. Original se udvaja kopijom, simulakrumom, reprezentacijom, […]

Notes

Erotska fotografija u delima avangarde (1)

Avangarda je donela povratak “prvobitnoj renesansnoj smelosti”, fetišizaciju seksa i veliki uticaj na erotsku ikonografiju našeg doba. Konotacijom erotskog prikaza i seksualnosti, avangardna dela razgolićuju puritanstvo i zvaničnu ideologiju, skidaju maske sa kulturnih obrazaca i estetičkih klišea, stereotipnog mišljenja i rigidnog institucionalizovanog uma. Za avangardu su erotika i seksualnost područje […]