Tag: Fuko

Anatomija Fenomena

Pravi Fuko [Tema: Fuko]

Pravi Fuko Odjednom svi imaju da kažu nešto o Fukou. I mnoge od tih stvari nisu lepe. Pošto je više decenija služio kao opšta referentna tačka u humanistici i društvenim naukama, francuski filozof sad prolazi kroz nova vrednovanja i na levoj i na desnoj strani političkog spektra. Desnica je, naravno, […]

Anatomija Fenomena

Individua [Tema: Fuko]

Piše: Stiven Kec (Stephen Katz) Uprkos Fukoovom radikalnom socijalnom konstruktivizmu, njegovo delo ističe dva važna aspekta individualnih posredovanja. Kao prvo, delo Fukoa i njegovih sledbenika ukazuje da subjekti modern disciplinarne matrice – vojnici, zatvorenici, seksualni devijanti, pacijenti i deca – mogu da ruše i ruše uslove svog subjektiviteta. Na primer, […]