Tag: Glen Guld

Notes

Glen Guld – Pijanizam u doba medija

Dosadašnja recepcija života i dela Glena Gulda (Glenn Gould, 1932–1982), kanadskog pijaniste, muzičkog pisca i kompozitora, bila je prevashodno usmerena na sagledavanje biografskih momenata, isticanje specifičnosti njegove ličnosti i problematizovanje određenih aspekata pijanističke aktivnosti. Potencirane su nekolike tvrdnje – da je Guld jedan od najvećih pijanista dvadesetog veka, najpoznatiji interpretator […]