Tag: grobnica za borisa davidoviča

Anatomija Fenomena

Psi i knjige [Tema: Kiš]

Za Filipa Davida Godine Gospodnje 1330, dana 23, meseca XII, dospe do budnih ušiju Prečasnog Oca u Hristu monsenj’era Zaka, milošću Božjom biskupa od Pamijera, da je Baruh David Nojman, negdašnji Jevrejin, izbeglica iz Nemačke, napustio slepilo i perfidiju judaizma i da se privoleo Hristovoj veri; da je primio sakrament […]

Anatomija Fenomena

Grobnica za Borisa Davidoviča [Tema: Kiš]

Uspomeni Leonida Šejke Istorija ga je sačuvala pod imenom Novski, što je, nema sumnje, samo pseudonim (tačnije rečeno: jedan od njegovih pseudonima). No ono što odmah izaziva sumnju jeste pitanje: da li ga je istorija zaista sačuvala? U Granatovoj Enciklopediji i njenom aneksu među dvesta četrdeset i šest autorizovanih biografija i autobiografija […]

Anatomija Fenomena

Mehanički lavovi [Tema: Kiš]

Hommage d Andre Gide Ljudina Jedina istorijska ličnost u ovoj priči, Eduar Erio, vođa francuskih radikala, predsednik komisije inostranih poslova, gradonačelnik Liona, narodni poslanik, muzikolog itd., zauzeće ovde možda nedovoljno značajno mesto. Ne stoga, kažimo to odmah, što je od manjeg značaja za tok same priče od one druge osobe […]