Tag: Hugo Prat

Notes

Ko je taj Korto Malteze

Obožavaoci bilo kog umetničkog dela uglavnom poistovećuju delo sa stvaraocem, pa neretko dolazi do razočaranja kada više saznaju o njegovom životu. Često se ispostavi da je stvaranje posledica unutrašnjih borbi i previranja, a da je umetnikov život manje ili više običan kada se uporedi sa njegovim delom. U slučaju Huga […]

Notes

Prijateljstvo i priča – esej o Hugu Pratu

Temat „Hugo Prat 1927-1995“ Časopis „Reč“, Beograd, mart 1996. Priredio Aleksandar Nikolić Ni nakon pet eseja koje sam već napisao, nije mi lako da pišem o Hugu Pratu. Svakako ne zato što su mnoge stvari kolokvirane. Naprotiv, analize nekih Pratovih tema i postupaka smatram tek započetim. Moja zbunjenost pred Pratovim […]

Notes

Korto Malteze – Poslednji romantični pustolov

           Časopis „Gradac“ 134-135, Čačak, 2000. Temat: Hugo Prat  Sadržaj časopisa čine ogledi, prikazi i komentari stručnjaka te veliki intervju sa Pratom, uz brojne ilustracije i nekoliko strip tabli. Kroz to višestruko ogledalo pred čitaocima se grade dva lika, dve biografije, čas jasno odeljene čas nerazmrsivo prepletene. Ta dva čoveka u […]

Anatomija Fenomena

Sumatraista Korto Malteze [Tema: Crnjanski]

Piše: Srđan Orsić Sumatraizam „naglašava svepovezanost najudaljenijih prostorno-vremenskih elemenata materijalne i duhovne stvarnosti, pozivajući se na svet izoštrenih čula, kroz sinestezijski simultanizam“[1]. Naoko nepovezivim sponama, ova poetika Miloša Crnjanskog omogućava jedan nov pristup ne samo književnim delima, nego i celokupnoj stvarnosti. Upravo tako posmatran, na prvi pogled tek simpatično asocijativan, […]

Notes

Korto Malteze: Junak našeg doba

Želja da se bude beskoristan Hugo Prat, sećanja i razmišljanja Službeni glasnik, Beograd piše: Denis Kuljiš Dva pisca između svjetova: Gabriel Garcia Marquez i Hugo Pratt U Beogradu je kod “Službenog glasnika”, srpske državne izdavačke kuće, izašlo drugo izdanje knjige “Hugo Prat – Želja da se bude beskoristan”. Riječ je […]

Hronike Otpora

Korto Malteze

(u čast rođendana) Umberto Eko je bio dovoljno iskren da kaže: “Kada želim da se opustim čitam neki Engelsov esej, a kada želim da se angažujem čitam Korta Maltezea.“ U časopisu Gradac posvećenom Hugu Pratu, Miroslav Marić se pita: „Zašto je taj romantični individualista postao simbol angolanskih boraca i njihove […]