Tag: Imanuel Kant

Notes

Stenogram jednog Tešanjskog predavanja kao uvodnika u filozofiju I. Kanta

[Predavanje održano u okviru nastave ‘Filozofija sa logikom’ u JU Gimnazija ‘Musa Ćazim Ćatić’ Tešanj 75. sata sukladno godišnjem NPP šk. 2019/2020. godine.] Ukoliko govorimo o uvodu u filozofiju njemačkog klasičnog idealizma uopće i uvodu u filozofiju Immanuela Kanta kao njezinoga utemeljitelja napose prvo od čega bismo trebali krenuti izlaganje […]