Tag: Itaka

Art

Konstantin Kavafi – Itaka

Kada kreneš na put za Itaku zaželi da dug to bude put, pothvata pun, opasnosti i saznanja. Lestrigonaca, Kiklopa i srditog Posejdona ne plaši se! Na takve nikada naići nećeš sve dok misao je tvoja uzvišena i dok birana se osjećanja tiču tvoga duha i tvog tijela. Niti Lestrigonce, nit […]