Tag: john coltrane

Notes

John Coltrane: Slapovi nestvarnog zvuka

… Oduvek sam osećao da, i ako nije hrišćanin, čovek, na ovaj ili onaj način, mora saznati istinu, ili, ako je hrišćanin, mogao bi da je sazna. Istina, za mene, nema nikakvo ime na sebi. I mislim da je svaki čovek mora iznaći za sebe.     Džon Koltrejn američki je […]