Tag: jung

Anatomija Fenomena

Alhemija [Tema: Jung]

  Leksikon osnovnih jungovskih pojmova Helmut Hark   Kada Leksikon o osnovnim pojmovima analitičke psihologije K.G. Junga počinje uvodnim člankom o alhemiji, onda to, osim svog alfabetskog redoslcda, ima još jedan dublji smisao za razumevanje Jungovog dela. Posle postepenog odvajanja od svog učitelja Frojda (1911-1913), uslediloje (sve do 1918. godine) […]