Tag: jurai kuliš

Art

Ponekad u proljetne dane

Ponekad u proljetne dane,mati pere i raščešljava ovčiju vununa kojoj smo zimi odmarali naše umorne glave Po kući nalazim pramenje koje sakupljam po džepovimapotom ih praznim u gradskim kantama da ne vidi nitko Vune ima po dvorištu i vrtuima je i po gradutu ne mogu ništa Dok sjedim u baštiponekad […]

Art

Žene koje su nas podizale

Žene koje su nas podizale olovke su djeci čupale iz lijeve ruke U desnu ih zatim metale Na šakama i tetivama tim ženama sicali su pepelom i medom križeve da ih Turci ne bi vodili iako Turaka već odavno bilo ni Bliže Bogu da su po kriptama i kapelama mrmoljile […]