Tag: knjiga nemira

Anatomija Fenomena

Uvod u Knjigu nemira [Tema: Pesoa]

Predgovor Knjige nemira Fernanda Pesoe Otkad je izronila iz mraka već legendarne škrinje u kojoj je prvotno bila pohranjena Pessoina literarna ostavština, Knjiga nemira objavljivana je u mnogim portugalskim i stranim izdanjima. Za života Pessoa je objavio tek dvanaest fragmenata po časopisima, što ih je 1961, uz nekoliko novih, prikupio […]

Anatomija Fenomena

Moja je sudbina dekadencija [Tema: Pesoa]

Piše: Žarko Paić San i preobrazbe (drugi nastavak) (Ispovijesti Drugoga u Knjizi nemira Fernanda Pessoe/Bernarda Soaresa)   Tko je, dakle, Bernardo Soares? Prema pessoistima riječ je o heteronimu koji je autor držao poluheteronimom. Poput poetskoga futurista i nomadskoga duha eksperimentiranja Alvara de Camposa, Soares je sanjalačka projekcija pjesnika, koju on, […]

Anatomija Fenomena

Suvereni majstor-mislilac praznoga ništavila vremena [Tema: Pesoa]

  Piše: Žarko Paić San i preobrazbe (prvi nastavak) (Ispovijesti Drugoga u Knjizi nemira Fernanda Pessoe/Bernarda Soaresa) Iskustvo Drugoga temeljni je problem filozofije i književnosti XX. stoljeća. Od Husserlove potrage za intersubjektivnošću, Derridaine tvorbe razlike/razluke s kojom se nastoji pronaći uporište za razumijevanje onoga što ne potpada pod svijet samstvenoga […]