Tag: krug

Anatomija Fenomena

Religija u politici: Partija kao svemogući Bog u romanu Krug Meše Selimovića [Tema: Selimović]

Da nema Boga, trebalo bi ga izmisliti. (Volter) 1. Kako je Bog preživeo svoju smrt Dvadeseti vek je period sutona. Dva svetska rata, razrušeni ideali i različiti vidovi ideoloških sukoba osnovno su njegovo obeležje. Nemački filozof Fridrih Niče upozorava na božje konačište: Da li ne osećamo dah praznog prostora? Da […]