Tag: magia sutra

Anatomija Fenomena

Magia sutra –  Egzistencija saznanje – ostvarenje. Univerzalni čovek [Tema: Hamvaš]

  Magia sutra 9 Tri aksioma na kojima je izgrađena Magia sutra su sledeći: egzistencija je u svakom čoveku zrela konstantno i u potpunoj celini, stvarnost treba priznati u njenoj punoj celovitosti, treba ovladati ukupnom mogućnošću. Prvo se odnosi na egzistenciju, drugo na saznanje, treće na realizaciju. Priroda prvog je […]

Anatomija Fenomena

Magia sutra – Stvarnost treba priznati u svoj njenoj celovitosti [Tema: Hamvaš]

Magia sutra 7 Stvarnost treba priznati u svoj njenoj celovitosti Ovo prethodno je uslov i posledica sutre. Uslov jer se ništa ne može saznati samo po sebi, bez saznavanja svega ostaloga. Saznavanje dela pretpostavlja saznavanje celine. Svaki noetički trenutak odnosi se na celinu preko posredničkog dela predmeta. U saznavanju delova […]

Anatomija Fenomena

Magia sutra – Čovekova egzistencija znači biti u stalnom prisustvu i zrelosti celovite egzistencije [Tema: Hamvaš]

Magija sutra 6 Egzistencija je stalno u punoj celovitosti dozrela u svakom čoveku Čovek, kaže Bader, nije mikrokosmos, nego, mikroteos. U čovekovom bivstvu udobno može da se smesti bivstvo minerala i kamenova i metala i elemenata. Kako to razumeti? Tako što čovek upozna i razume minerale i kamenove i metale […]

Anatomija Fenomena

Magia sutra – Cilj je svesno očišćen životni poredak [Tema: Hamvaš]

Magia sutra 3 Cilj je svesno očišćen životni poredak. Odnosno cilj nije skrojen za nisko. Nije posebno individualni i nije posebno zajednički. Životni poredak se čisti na više načina; obredom, disciplinom, samopregorom, zakonima, običajima. Od njih jedan ili više njih katkada uspeju, katkada ne uspeju. Povoljno utiču na mišljenje, i […]