Tag: marija todorova

Anatomija Fenomena

Marija Todorova – Dizanje prošlosti u vazduh [Biblioteka XX vek]

Slabe pesme i jaka osećanja Knjiga Dizanje prošlosti u vazduh s podnaslovom “Ogledi o Balkanu i Istočnoj Evropi” nije prva knjiga Marije Todorove objavljena u Biblioteci XX vek. Diskutabilno je, međutim, je li druga ili treća; naime, još 1999. godine Biblioteka XX vek objavila je njezinu čuvenu studiju Imaginarni Balkan, a sedam godina […]