Tag: marijan grakalić

Notes

Stepska tuga koja rađa revoluciju

O romanu Marijana Grakalića ”Posljednji Štignjedeci”, POU Sv Ivan Zelina, 2023. „Znanost je u pravu utoliko što se, naravno, nijedna množina ne može ukrotiti bez vodstva, bez određenog reda i grupiranja. S druge strane, ona je u krivu vjerujući da je mogućno samo jednokratno, obavezujuće, dugotrajno uređenje mnogih pod-ega. (…) […]