Tag: načela mediale

Notes

Načela mediale

Modernizam i antimodernizam Sve nas navodi da verujemo da postoji izvesna tačka duha odakle život i smrt, stvarno i nestvarno, prošlost i budućnost, saopštivo i nesaopštivo, visina i nizina, prestaju biti opaženi kao protivrečni.Andre BretonDrugi manifest nadrealizma Ja nisam realista. Ja nisam idealista. Ja sam intermedialista.Čarls Fort Jahali smo na […]