Tag: odradek

Anatomija Fenomena

Zabrinuti domaćin [Tema: Kafka]

Jedni kažu da riječ Odradek vuče korijen iz slovenskog jezika i na taj način traže osnovu za građenje njenog značenja. Drugi opet pretpostavljaju da njen korijen dolazi zapravo iz  njemačkog, budući samo pretrpio uticaj iz slovenskog. Ova nesigurnost prilikom utvrđivanja tačnog porijekla sa svoje strane ne dopušta da se povrh […]