Tag: oslobođenje beograda

Notes

Peko Dapčević: Agonj! Za Beograd

Piše: Momčilo Đorgović Peko Dapčević: Za Beograd Prosveta, Beograd, 1984. Tavarišč genjeral, čest nam predstavit vam pervij vistrel na Belgrad! – ozbiljno, ali sa smeškom u očima, obratio se iza podneva 14. oktobra 1944. godine crvenoarmijski general Ždanov partizanskom generalu Peku Dapčeviću, i u prisustvu komesara pukovnika Mijalka Todorovića Plavog […]