Tag: poetika žrtvenog obreda

Anatomija Fenomena

Ulazak u hram Miodraga Pavlovića [Tema: Miodrag Pavlović]

Ulazak u hram Miodraga Pavlovića – Kontekstualizacija hrama u esejističkim knjigama Miodraga Pavlovića Iako knjiga Poetika žrtvenog obreda predstavlja reprezentativnu studiju mitsko-antropološkog tematskog kruga Pavlovićeve esejistike – Miodrag Pavlović u njoj sistematizuje uvide iz istraživanja pojmova žrtve, obreda i mita kroz eseje o srpsko-vizantijskoj tradiciji i njenom kontinuiranom trajanju, što […]