Tag: spaljivanje dela

Anatomija Fenomena

Spaljivanje dela [Tema: Hamvaš]

Skriveni egzistencijalni aksiom evropskog bivstva verovatno je hebrejsko nasleđe da čoveka greh srozava, dobročinstvo uzdiže. Prema istočnoj baštini svejedno je, dobro, ili loše, svaki čin opterećuje, jer se sve više utkiva u svet i ometa rasplet. Dva stava zavise od različitosti znanja o konačnim stvarima. Evropejac želi da dosegne spas. Spas je […]