Tag: tajna učenja

Anatomija Fenomena

Hipatija [Tema: Tajna učenja]

Sedeći u filozofskoj stolici, koju je prethodno zauzimao njen otac, Teon, matematičar, besmrtna Hipatija je godinama bila centralna figura u aleksandrijskoj školi neoplatonizma. Ta plemenita žena, podjednako čuvena i po dubini svojih učenja i po šarmu svoje ličnosti, koju su građani Aleksandrije voleli, a sudije toga grada često konsultovale, izdvaja […]

Anatomija Fenomena

Homerov zlatni lanac [Tema: Tajna učenja]

Da li je božansko znanje koje je činilo vrhunski posed paganskog sveštenstva preživelo uništavanje njihovih hramova? Da li je još uvek dostupno čovečanstvu, ili leži zakopano ispod koještarija vekova, sahranjeno unutar samih svetilišta, koja su nekada bila osvetljena njegovim sjajem? Origen piše: ,,U Egiptu filozofi poseduju uzvišeno i tajno znanje […]