Tag: tomas ligoti

Notes

Metafizički košmari Tomasa Ligotija

“Odista, takav sam noćnik što tragiku svijeta pije” (T. Ujević)  “Moj  stav je da je prokleta šteta što se  život ikada razvio na ovoj ili bilo kojoj drugoj  planeti i da bol  koji stvorenja trpe čine postojanje neprekidnim i  vječitom košmarom. Ovaj stav se nalazi u pozadini svega što sam […]