Tag: umberto galimberti

Notes

Ludilo kao ljudsko stanje

Piše: Umberto Galimberti Godine 1978. Franco Basaglia (1924–1980) je uspio u nakani da se u Italiji donese Zakon 180, koji je propisao zatvaranje duševnih bolnica. Svjetska zdravstvena organizacija je 2003. godine tu mjeru označila kao ”jedan od rijetkih inovativnih događaja u psihijatriji u svjetskim mjerilima”. No teško bismo pogriješili ako […]