Tag: vazduh noći

Anatomija Fenomena

Vazduh noći [Tema: Rumi]

Neki čovek je na samrtnoj postelji ostavioposlednja uputstva za podelu svoje imovineizmeđu tri sina. On je sav svoj duh posvetio njima. Stajali su oko njega kao kiparisi, mirni i snažni.Rekao je gradskom sudiji: »Onom od mojih sinova koji je najlenjipodaj celu moju zaostavštinu.« Zatim je umro, a sudija se obrati […]