Tag: Aleksandar Gatalica

Aleksandar Gatalica – Poeta neobične ravnice  [Tema: Kiš]

Aleksandar Gatalica – Poeta neobične ravnice [Tema: Kiš]

| September 20, 2016 | 0 Comments

Između poetike i politike (Between Poetics and Politics) Međunarodni skup pisaca (International meeting of writers) Beograd, 15-17. jun 2005. godine Centar za kulturnu dekontaminaciju Priredila Mirjana Miočinović u saradnji sa Vladimirom Tupanjcem i Aleksandrom Savanović XXV dio   Ovako bi moglo da stoji u rečniku, nekom koji bi sastavio pisac ovih redova. Danilo Kiš. Danilo Mali (na […]

Continue Reading

Aleksandar Gatalica – Veliki rat

Aleksandar Gatalica – Veliki rat

| February 7, 2013 | 0 Comments

Aleksandar Gatalica Veliki rat Mono i Manjana Beograd,2012.god. Impresija Ovaj roman je široka vrtoglava panorama strašnoga rata zaogrnuta šarenilom i sjajem moćne spisateljske imaginacije i pripovjedačke siline. Svaka stranica je raskošna ličnostima, događajima, snoviđenjima… Pokatkad raskošno prelazi u metežno, a moćna delta velikog romana jezeri se u rukavcima i gubi se u zakorovljenom buju polusmisla. […]

Continue Reading