Month: May 2014

Anatomija Fenomena

Koliko puta mogu da pišem o kurvi koja me gađala pivskom flašom? [Tema: Bukovski]

(Paris Metro, oktobar 1978. razgovarao Ron Blanden) I dio Prošle godine, kada je njegova prva knjiga, Zapisi starog pokvarenjaka, prevedena na francuski, Bukovski je postao senzacija preko noći (uz malo pomoći nepoznatog genija koji je koristio lažna odobrenja od Ženea i Sartra da bi intelektualcima skrenuo pažnju na njegova dela). […]

Jasan Pogled

Skloni smo padu

Piše: Jovanka Živanović Sticanje intergiteta – vazda nesvršen glagol, nikada nisam videla kao muku i napor, niti osećala da išta u meni trpi kad um zasuče rukave. Svaki korak napred biva radost, i taman za koliko se popnemo uvis, za toliko ojača svetlost. No, ni jedan korak ne učinih da […]

Jasan Pogled

Majska tmuša

Opje­va­na je maj­ska zo­ra u na­šoj dr­ža­vi­ci. Opje­va­na ili o­ću­ta­na, ka­ko se uzme. Opje­va­va­mo ili pre­ćut­ku­je­mo maj­sku zo­ru, a ži­vi­mo u maj­skoj tmu­ši u ko­joj se te­ško pre­po­zna­je­mo i još uvi­jek ne­če­mu na­da­mo. Na­da­mo se osvit­ku i pro­ve­dra­va­nju. Opje­va­na je, da­kle, maj­ska zo­ra u him­ni na­še dr­ža­vi­ce, u na­šoj ili […]