Month: March 2015

Jasan Pogled

Selfi bluz

  Đa­vo­le, ka­ko smo li­je­pi, ka­ko smo slat­ki, ka­ko smo opa­sni, su­ro­vi, svi­re­pi, ka­ko smo po­seb­ni, ka­ko smo bez­bri­žni, la­ki, ne­žni, ka­ko smo ra­to­bor­ni, ka­ko smo is­ku­li­ra­ni, ka­ko smo na be­lom i cr­nom u isti mah… Đa­vol­či­ću, ka­ko smo isti kao dru­gi, ka­ko smo po­seb­ni, ka­ko nas se ni­šta ne […]

Notes

Toma Piketi: Kapital u XXI veku

Piše: prof. dr Radovan Pejanović Na početku, ističem da je izdavanje ove knjige izdavački poduhvat “Akademske knjige”, vredan čestitanja i pohvala. Ponosan sam što sam urednik ovog, kao i prethodnog dela (Dž. Štiglic Slobodan pad) knjiga kapitalnih vrednosti. U oceni ove knjige treba, pre svega, poći od dva pitanja: ko je […]