Month: July 2015

Anatomija Fenomena

Danilo Kiš između poetike i politike (3) – Ljudi postaju važni tek onda kad nestanu [Tema: Kiš]

Između poetike i politike (Between Poetics and Politics) Međunarodni skup pisaca (International meeting of writers) Beograd, 15-17. jun 2005. godine Centar za kulturnu dekontaminaciju Priredila Mirjana Miočinović u saradnji sa Vladimirom Tupanjcem i Aleksandrom Savanović III dio   Vladimir Arsenijević: Sa nama su i dva gosta iz Poljske. Sa moje […]

Anatomija Fenomena

Biografija (4) – Učitelji su voljeli tog skromnog, tihog i dobrog učenika [Tema: Kafka]

Piše: Nicholas Murrey Biografija IV dio Krajem devetnaestog stoljeća Česi su Nijemce doživljavali kao vladajuću klasu. Češki pisac Pavel Eisner o tome kaže: činilo ih je njemačko ili strano plemstvo, imenovano na visoke ili srednje položaje u vlasti, oficiri u praškom garnizonu, industrijalci i veletrgovci, drugi bogataši visoke buržoazjje, profesori […]

Anatomija Fenomena

Osmjeh koji pobjeđuje crne slabosti naših strahova [Tema: Dado]

Piše: Patrik Valdberg Svet rane zore, beskrvne bledoće, u kojem se prigušeno tope bledozelene, limun žute, mišje sive, umiruće ružičaste; vazduh proziran i dubok, za koji bi se reklo da je opran, ispran rosama; bela izjednačujuća svetlost, neprijatelj svake senke, paleći panoramski prostor čija armatura jeste miran pejzaž normadijokog Vensena: […]

Jasan Pogled

Skorup i kokain

Tra­di­ci­o­nal­no ne­ma­mam pa­met­ni­ja po­sla i tra­di­ci­o­nal­no ni­je­sam na pla­ži jer ovo i ni­je za pla­žu, vi­še je za te­šku gnja­va­žu. U ne­kim be­o­grad­skim no­vi­na­ma, a iz pe­ra M. Lo­vri­ća pro­či­tah: U na­šem slu­ča­ju reč je o ru­skom bor­šču i bri­sel­skom pro­ke­lju pre­li­ve­ni­ma do­ma­ćom šlji­vo­vi­com, ne­mač­kim pi­vom i ame­rič­kim bur­bo­nom i […]

Anatomija Fenomena

Ali zadivljujuće je to što se čovek i dalje bori uprkos svemu [Tema: Sabato]

Nauka i mašina su, konačno, otkrile nove estetske vidike: dobar deo savremene umetnosti, i sav apstraktni i konstruktivistički pokret, rezultat su novog mentaliteta. Sama mašina je napokon stvorila lep univerzum funkcionalnih oblika. Arhitektura je dala svoje mašine za život i svoje impresivne apstraktne strukture nebodera. Ali, kao što je mašina […]