Year: 2016

Jasan Pogled

Branko Kukić: Živimo u euforiji i dertu populizma

Piše: Anđelka Cvijić   Knjigama koje objavljuje u različitim edicijama od kojih se delima iz filozofije, psihologije i književnosti izdvaja “Alef” (Borhes, Niče, Jung, Kiš, Crnjanski, Šejka…), i časopisom posvećenim jednoj temi ili ličnosti (Selin, Tesla, Kumranski rukopisi, Mlada Bosna, Hugo Prat, Beket…), Kukić istrajno neguje književni ukus čitalaca a da […]

Anatomija Fenomena

U jesen [Tema: Čehov]

  Bilo je to pred samu noć. U čika-Tihonovoj krčmi sedela je trupa kočijaša i bogomoljaca. U krčmu ih je saterala jesenja provala oblaka i oštar i vlažan jesenji vetar, koji je kao bič šibao po licu. Prokisli i umorni putnici sedeli su na klupama pored zidova i dremali, osluškujući […]

Art

Brine me sudbina naroda Džan

Volim kada se kuvano jaje lako ljušti Milenine pesme su teške za mene ali mi ipak prijaju Na kraju krajeva, brine me hoće li Ajdim uspeti da usreći narod „Džan“ Kada se vrati iz Moskve Ili ih je ipak pustinja obukla u svoj slatki, duboki san Tamo negde daleko na […]

Jasan Pogled

Apsolutno romantično

Ni­je ovo ži­vot, pje­sma je ovo, moj pje­smo­tvor­ni ze­mlja­če. Jer, da je ži­vot, bi­lo bi ne­pod­no­šlji­vo. Je­di­no u ovoj pje­smi, u ovoj ro­man­si, sve do­bi­ja vi­ši smi­sao i du­blje zna­če­nje ko­je iz­mi­če nor­mal­nom umu i obič­nom tra­ja­nju. Ot­ka­d nas ima, ako nas uop­šte ima, ni­šta nam ni­je ka­ko bi tre­ba­lo […]

Anatomija Fenomena

Držati oči otvorene, odagnati san, probuditi se u punoj svesti o samome sebi [Tema: Gnosticizam]

Piše: Žan Lakrijer   Mračni oganj Nepravda vlada vaseljenom. Sve što se u njoj gradi, što se razgrađuje, žigosano je pečatom gnusne propadljivosti, kao da je materija plod neke sablazni u okrilju ništavila. Sioran, Kratak pregled raspadanja   Znati naše stvarno stanje, znati pod kakvom smo čudesno gustom tminom, množinom […]

Anatomija Fenomena

Dostojevski i Niče (2) [Tema: Niče]

Dostojevski i Niče (2) Piše: G. M. Fridlender   Ideje dobra, jednakosti i samilosti prema ljudima Niče je smatrao »teoretskim«, »knjiškim«. Jedino razumnom istinom on je priznao pomirenje s iskonskom tragičnom iracionalnošću bića koju je proglasio. A Dostojevski je miislio da su »najteoretskije«, »najfantastičnije« i »najknjiškije« ideje čoveka buržoaske civilizacije […]

Art

Osmijeh

Dlochrysa fastuora Pripadnik grupe buba listara, koje su biljojedi. U godinama posebno pogodnim za njihovo razmnožavanje sele se iz jednog kraja u drugi u velikom broju i prouzrokuju ozbiljne štete poljoprivredi. Hrane se lišćem i kao odrasli insekti i u larvenom stadijumu tako da se često na biljci hrane zajedno […]