Month: May 2016

Art

Plastična boca

Musca domestica Larve ove vrste su do krajnosti neprobirljive jer su u stanju da rastu uspješno i brzo u bukvalno svim vlažnim, trulim organskim materijama, počev od leša i đubreta do balega, pa čak i vlažnih novina. Tako kućna muva prati čovjeka svuda po svijetu i bujno se razmnožava, čak […]

Jasan Pogled

Uljudna tišina

Piše: Georg Diez Izraz “uljudna tišina” savršeno pristaje našem vremenu. Kako propadaju neka zemlja i njeno društvo? Kako nastaju desničarske diktature i koja je u tome uloga buržoazije? Veliki američki istoričar nemačkog porekla Fritz Stern, koji je umro prošle nedelje, ovim izrazom opisuje neuspeh vodećih slojeva u društvu. Oni oklevaju sa […]

Jasan Pogled

Noć državnosti

De­set go­di­na je pro­šlo kao tren, sv(j)estan sam da ni­kad vi­še ne­ću bi­ti njen… Ot­pri­li­ke kao sto go­di­na sa­mo­će. Ot­pri­li­ke to se sla­vi ovih da­na u Go­ri­ci Cr­noj. Tom su se sev­da­hu i der­ne­ku, uz europ­ski kri­stal i va­tro­met, pre­pu­sti­li gor­di i slav­ni pr­vo­bor­ci po­to­nji vla­sni­ci na­šeg luk­su­znog spla­va. Nji­ho­ve […]

Notes

Novi život partizanskih pesama

Piše: Ana Hofman Piše: Predgovor za knjigu Novi život partizanskih pesama. Ova knjiga nastala je u daleko radikalnijoj stvarnosti od one u kojoj je pisana verzija na slovenačkom jeziku – Glasba, politika afekt (2015). Pripremala sam je u Brazilu, koji se trenutno suočava sa još drastičnijim društvenim raslojavanjima uslovljenim ekonomskom i političkom krizom. […]

Notes

Bez naslova. Pozdrav.

  Smrt je najveća nepoznanica ljudskog života i intelekta, maglovita tama iz koje se ne izlazi, avet velika kao kosmos, koja ima nekakvu sposobnost da samo otkuca svoje, u trenutku; samo se desi, zagrmi i prepolovi vrijeme. Smrt Milovana Ćetkovića spada u one najneobjašnjivije fenomene življenja. Objašnjava nam koliko smo […]