Month: June 2016

Art

Green Goblin Press

(po motivima istinite priče) U konjičkoj salati nije bilo senfa. Nevidljiva drama koja se zbog toga odigravala za slavskom trpezom Trandafilovića savršena je za novu priču, ali Milji je bilo dosadno. Svekrva je prećutno prebacivala snahi što ne vodi dovoljno računa o porodičnoj tradiciji; snaha je, vešto ubačenim primedbama na […]

Anatomija Fenomena

Danilo Kiš između poetike i politike (20) – Dolazak na Sveti Grgur [Tema: Kiš]

Između poetike i politike (Between Poetics and Politics) Međunarodni skup pisaca (International meeting of writers) Beograd, 15-17. jun 2005. godine Centar za kulturnu dekontaminaciju Priredila Mirjana Miočinović u saradnji sa Vladimirom Tupanjcem i Aleksandrom Savanović XX dio Goli život je televizijska serija od četiri epizode, snimana je u Izraelu od 6. do […]

Art

Uzalud sam se trudio

Uzalud sam se trudio ti si u meni Kucala Kao neko drugo srce koje imam. Uzalud sam se trudio ti si dolazila odlazila Po bezglasnim prolazima kojima moja krv tiho mrmori Uzalud sam se trudio znao sam da si tu Zauvek I zgrušana vrebaš U traženju izlaza. I moje ruke […]

Art

Brod smrti

Calopteryx splendens Imaju dugačko tijelo i primjetno razmaknute oči. Prednja i zadnja krila su na sličan način prošarana žilicama. Lete sporo i nepravilno. Jaja uglavnom polažu na lišće i stabljike vodenog bilja, a neke vrste i na predmete koji plutaju vodom. Larve vodenih djevica imaju malo, vitko, valjkasto tijelo i […]

Art

Za T.

  Ne zaboravljam Ni kako odlazim od tebe Ni kako ti se ponovo vraćam Ni kako mi opraštaš   Ne zaboravljam tajnu poruku u tvojim ćutanjima Ni tvoja drhtanja Ni beskonačne noći koje gore u plamenu Ni naše pijane dane   Ne zaboravljam Ni kako nemamo ništa Ni najnevjerovatniju radost […]

Jasan Pogled

Trokutić

Život je komedija za one koji misle, a tragedija za one koji osjećaju Horas Valpol Ne mi­sli­mo u zno­ju li­ca svo­ga na ne­ka­kav slat­ki lju­bav­ni tro­ku­tić, ma­da bi o nje­mu va­lja­lo raz­mi­šlja­ti u ne­ka­kvoj de­be­loj i dem­be­lan­skoj hla­do­vi­ni uz pi­vo sa krag­ni­com ili uz raz­lju­će­nu osi­cu-ra­ki­ji­cu. O sve­mu, da­ka­ko, čeljade […]

Anatomija Fenomena

Feđa Davidovič [Tema: Harms]

Feđa se dugo prikradao posudi za puter i najzad, uvrebavši trenutak, kada se žena sagnula da podreže nokat na nozi, brzo, jednim pokretom izvadi prstom iz posude sav puter i stavi ga sebi u usta. Zatvarajući posudu, Feđa slučajno zazvecka poklopcem. Žena se momentalno ispravila i, ugledavši praznu posudu, pokazala […]

Anatomija Fenomena

Naš Temišvar [Tema: Crnjanski]

Novine su danas donele vest da su rumunski studenti, prilikom poslednjih demonstracija, razrušili srpsku crkvenu opštinu u Temišvaru. Među varošima, koje smo izgubili svakako za uvek, ima nekoliko punih melanholije, koje su ostale sasvim blizu našoj granici, pa ćemo se češće setiti, dok vreme ne učini svoje da ih zaboravimo. […]

Jasan Pogled

Grožđe na vrbi

Strašne su mase ako ih vode loše vođe Euripid Ro­di­le su odav­no na­še tu­žne vr­be. I ove mo­rav­ske i one mo­rač­ke. Na­še tu­žne po­sva­đa­ne se­stri­ce… Dok je puk če­kao da na vr­bi ro­di gro­žđe, bje­še ne­ka­ko sno­šlji­vo, po­ne­kad idi­lič­no, ap­surd­no i per­spek­tiv­no u isti mah. No­stal­gič­ni uz­dah iz­ma­mi taj pra­dav­ni […]