Hronike Otpora

Hronike Otpora

Cijena razularenosti u državi i bez nje

Ima onih koji smatraju da bi se bez države ljudi ponašali razulareno, da bi jedni druge neprestano hvatali za vrat, pokušavajući zadovoljiti vlastite potrebe ili želje. Zbog čega se vjeruje da država spriječava da se to dogodi? Osnovno obilježje svih država je koncept zakona u umu svake pojedine osobe. Zakon […]

Hronike Otpora

Sjećanje na Kronstadtsku pobunu

Sedmi svibnja mučan je dan za radnike takozvanog „Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika” koji su na ovaj ili onaj način sudjelovali u događajima koji su se zbili na taj dan u Kronstadtu. Komemoracija tog datuma je podjednako bolna za radnike svih zemalja jer vraća sjećanje na to što su slobodni radnici […]

Hronike Otpora

Obnova borbe protiv asimilacije

“…Biti kvir znači boriti se protiv rasizma, patrijarhata, bogatih. Biti kvir znači preispitivati ulogu koju bijeli kvir pojedinci imaju u izmještanju siromašnih ljudi drugih rasa. Biti kvir znači uzeti bogatima, podijeliti ukradeni plijen i pritom se cijelo vrijeme smijati. Kada to kažemo, nema sumnje da neki kvir pojedinci održavaju isti […]

Hronike Otpora

Sedam smrtnih grijeha urbane gerile

PRVI GRIJEH urbanog gerilca je neiskustvo. Zaslijepljen ovim grijehom, urbani gerilac neprijatelja smatra glupim, podcjenjuje njegovu inteligenciju, vjeruje da je sve lako i, kao rezultat takvog odnosa, ostavlja tragove koji vode u propast. DRUGI GRIJEH urbanog gerilca je hvalisanje o akcijama u kojima je sudjelovao i prepričavanje borbenih priča svima […]

Hronike Otpora

Nomadi uma

Ja, pri izbijanju pobuna, držao sam, kao sidro sa svakom neverom, od deset do dvanaest kokardi pod reverom. Giuseppe Giusti Vrijeme je da ukinemo fetiš dosljednosti, to glupo insistiranje zbog kojeg sve što je rečeno i učinjeno u prošlosti mora biti uzor svemu što će biti rečeno i učinjeno u […]

Hronike Otpora

Predgovor za „Sumrak mašina“

Specijalizacija, pripitomljavanje, civilizacija, masovno društvo, modernitet, tehnokultura… rečju, Progres, čiji se projekat neumoljivo ostvaruje. Imperativ kontrole postaje sve naglašeniji i primorava nas da postavljamo pitanja koja se gomilaju uporedo s narastajućim pretnjama svuda oko i unutar nas. Ipak, ova zlokobna vremena možda ukazuju na nove oblike misli i akcije. Kada […]

Hronike Otpora

Medicinska etika: poziv na raskrinkavanje bioetike

Izjava pripremljena u saradnji sa dr Robertom S. Mendelsonom, za konferenciju na Medicinskom fakultetu Ilinojskog Univerziteta iz Čikaga, 20. novembra 1987.[1] Medicinska etika je oksimoron, od one vrste u koju spadaju i siguran seks, nuklearna odbrana i vojni genije.[2] Od početka sedamdesetih godina, bioetika je počela da se širi kao […]

Hronike Otpora

Situacionistička internacionala – Definicije

Konstruisana situacija: Trenutak života, konkretno i promišljeno konstruisan kolektivnim organizovanjem unitarnog ambijenta i igre događaja. Situacionističko, situacionista: Sve što se odnosi na teoriju ili praksu konstruisanja situacija. Svako ko se bavi konstruisanjem situacija. Član Situacionističke internacionale. Situacionizam: Reč lišena značenja, pogrešno izvedena iz prethodnog termina. Situacionizam, kao doktrina koja bi tumačila postojeće […]