Hronike Otpora

Hronike Otpora

Španski građanski rat – Rusko oružje

Španski građanski rat (14) Rusko oružje Važna stvar je da je Komunistička partija upravljala kontrarevolucijom. Bili su jedini koji su shvatili „nužnost” kontrarevolucije i koji su je odlučili provesti. Mogućnost da je provedu su imali zbog prestiža koji je dolazio od činjenice da je Rusija bila jedina zemlja koja je […]

Hronike Otpora

Španski građanski rat – Komunistička partija

Španski građanski rat (13) Mornarica Aktivnosti mornarice, koja je ostala lojalna Republici, su nekoliko puta prekidane da se ne bi stavili u pitanje anglo-francuski interesi na Gibraltarskim vratima. Mornarica je bila vrlo uspješna u uznemiravanju Francuske baze u Maroku, ali su njihove aktivnosti zaustavljane da bi dvije strane sile bile […]

Hronike Otpora

Španski građanski rat – Narodni frontovi

Španski građanski rat (12) – Narodni frontovi Najvažniji cilj te politike je bio da se srednja klasa i neke gazde uvuku u široke antifašističke frontove. Zbog ostvarenja tog cilja, komunističke partije su odbacile revolucionarnu politiku. To je trebala biti borba za očuvanje buržoaske demokracije, a kako bi privukli republikanske i […]

Hronike Otpora

Španski građanski rat – Staljin

Španski građanski rat (11) – Staljin Kontrarevolucija Ponašanje španjolske Komunističke partije i Ujedinjene socijalističke partije Katalonije (PSUC) je više ocrtavalo najveće Staljinove interese, a ne najveće interese španjolske radničke klase. Odbijali su priznati da je izbila revolucija. Također, činili su sve što su mogli da uguše tu revoluciju za koju […]

Hronike Otpora

Španski građanski rat – Socijalna revolucija

Španski građansi rat (10) – Socijalna revolucija Ovo je bio samo kratak pogled na kolektivizaciju koja se dogodila. Nastavljajući sa anarhističkim uvjerenjima, revolucija nije stala. Po prvi put su radnici u Španjolskoj uživali dobrobit zdravstvene zaštite organizirane od strane CNT-ove Federacije zdravstvenih radnika. Federaciju je činilo 40.000 zdravstvenih radnika — […]

Hronike Otpora

Pino Tomažič ’41: Među milionima ljudi koji će morati da izgube svoje živote, biću samo jedan od mnogih [Tema: Pisma]

Pino Tomažič ’41: Među milionima ljudi koji će morati da izgube svoje živote, biću samo jedan od mnogih Poslednje reči ljubavi: Umirali su, a tako su voleli da žive. Imali su osamnaest, dvadeset ili trideset godina kada su morali da umru. Ali, ma koliko to saznanje bilo surovo i neumitno, […]

Hronike Otpora

Španski građanski rat – Industrija

Španski građanski rat (9) –  Industrija Revolucija u gradovima nije tekla uspješno kao u selima. Najviše je postignuto u Kataloniji, industrijskom srcu i „tvrđavi” CNT-a. U Barceloni je preko 3.000 poduzeća bilo kolektivizirano. Sva javna poduzeća, ne samo u Kataloniji već u cijeloj zoni republike, bila su preuzeta i vođena […]

Hronike Otpora

Španski građanski rat – Zemlja

Španski građanski rat – 8 Seljacima nije trebao Durruti da im kaže da preuzmu zemlju. Radili su to od osnivanja republike. Još je prva vlada republike slala trupe da pobiju seljake koji su preuzeli zemlju. Prve dvije godine republike, pobijeno je 109 seljaka. Na selu je španjolska revolucija najviše i […]

Hronike Otpora

Bili Holidej – Strange Fruit

„Strange Fruit”: Da li je čuvena verzija Bili Holidej najpotresnija pesma svih vremena „Možete li da zamislite da ovu pesmu nikada niste ranije čuli i da treba da odgonetnete koje to čudno voće visi sa grana topole? To je nešto što nam se otkriva dok je slušamo, tako što pred […]