Tag: 100 godina

Film

Neraspoznatljivi Pazolini [Velikani filma – Pazolini]

Kao i sav njegov rad, i odricanje će biti nerazrešivo ambivalentno i obeleženo ironijom jer je Pazolinijevo pisanje, bila to pesma, roman, drama, esej ili film, uvek evidentno riscrittura, a to od čitalaca (i gledalaca) traži filološki žar Sto godina od rođenja Pjera Paola Pazolinija svugde će se obeležavati većim ili manjim […]