Tag: aleksandar loven

Anatomija Fenomena

Duh koji pleše [Tema: Loven]

Piše: Aleksandar Loven Radost je neobično osećanje za odrasle, čiji se životi okreću oko običnih aktivnosti i stvari. Te stvari i aktivnosti ne mogu pružiti zadovoljstvo, ali uzbuđenje u vezi sa njima retko dosegne visine radosti. Glavni razlog za nedostatak radosti u običnim aktivnostima jeste da njih usmerava i vodi […]

Anatomija Fenomena

Princip zadovoljstva [Tema: Loven]

  Primarna orijentacija života je prema zadovoljstvu, a što dalje od bola. To je bioenergetska orijentacija, jer na telesnom nivou zadovoljstvo unapređuje život  i dobrobit organizma. Bol se, kao što svi znamo, doživljava kao pretnja integritetu organizma. Otvaramo se i spontano posežemo ka zadovoljstvu, a skupljamo se i povlačimo iz […]

Anatomija Fenomena

Put u otkrivanje sebe [Tema: Loven]

Bioenergetika IV Bioenergetska terapija   Bioenergetika se ne smatra samo terapijom, kao što ni psihoanaliza nije ograničena isključivo na, analitički tretman emocionalnih poremećaja. Obe discipline se interesuju za razvoj ljudske ličnosti i nastoje da shvate razvoj zavisno od socijalne situacije u kojoj se on odvija. Ipak, terapija i analiza su […]

Anatomija Fenomena

Telesni znaci i izražavanje [Tema: Loven]

Jezik tela se zove neverbalna komunikacija. Danas za to postoji prilično interesovanje, jer je shvaćeno da telesno izražavanje nudi ogroman broj informacija. Ton glasa ili telesni izgled često imaju veći uticaj nego reči koje osoba izgovara. Kada sam bio mlad deca su pevala refren „Štapovi i kamenje mogu polomiti moje […]

Anatomija Fenomena

Da li neko može zaista poznavati drugu osobu ne dodirujući je? [Tema: Loven]

Bioenergetika (10)   Interakcija sa životom Kako se krećemo od srca prema periferiji tela, tako ćemo razmatrati one organe koji komuniciraju sa sredinom. Jezik tela je pun izraza koji proizlaze iz proprioceptivne svesnosti o njihovim funkcijama. Ta izražavanja su tako bogata u slikovitosti da onaj ko proučava ljudsku ličnost ne […]