Tag: alfred žari

Anatomija Fenomena

Mirisno ostrvo [Tema: Imaginarna mjesta]

Ostrvo na kome je sve što postoji osjetljivo. Ono je utvrđeno koralima luknjašima, koji se povlače u svoja koralna skrvišta kada se bilo ko približi ostrvu. Mirisno ostrvo je monarhija, a kraljeva glavna uloga je da štiti ostrvske bogove. Jedno od božanstava pričvršćeno je sa tri eksera na katarku kraljevog […]