Anatomija Fenomena

Mirisno ostrvo [Tema: Imaginarna mjesta]

gestes-et-opinions-du-docteur-faustroll-pataphysicien-9782915842005_0

Ostrvo na kome je sve što postoji osjetljivo. Ono je utvrđeno koralima luknjašima, koji se povlače u svoja koralna skrvišta kada se bilo ko približi ostrvu.
Mirisno ostrvo je monarhija, a kraljeva glavna uloga je da štiti ostrvske bogove. Jedno od božanstava pričvršćeno je sa tri eksera na katarku kraljevog broda, a podsjeća na trouglasto jedro ili na osušenu ribu donijetu sa sjevera. Jedan drugi bog postavljen je iznad kuće koju koriste kraljeve žene. Između spojenih zadnjica i mladih grudi dvije sibile ovaj bog izgovara čuvenu dvostruku formulu sreće: “Budi zaljubljen” i “Budi tajanstven”.
Kada kralj hoda duž obale i pjeva ili podrezuje šiblje koje zaklanja obličja bogova poređana duž žala, njegove žene šćućure se u krevetu u strahu od Duha mrtvih i od odsjaja velike porculanske lampe koja neprestano gori u njihovoj sobi. Kada ne šeta, kralj se obično može naći na svom brodu – potpuno go izuzev šarene dijademe koju nosi oko bedara.

Izvor: Alfred Žari: Gestes et Opinions du Doctor Faustroll, Pataphysicien. Roman Neo-Scientifique, Pariz, 1911.

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.