Tag: balkanski književni glasnik

Konkursi

Konkurs BKG za neobjavljenu knjigu

Balkanski književni glasnik raspisuje konkurs za knjigu poezije, proze, drame, esejistike. Na konkursu mogu učestvovati svi autori koji pišu na jednom od balkanskih jezika (srpski, hrvatski, bosanski, slovenački, makedonski, albanski, grčki, bugarski, rumunski, rusinski, romski…) Rukopise, praćene bio-bibliografijom i fotografijom autora poslati u .doc ili .docx Word formatu na balkanwriter@gmail.com […]