Tag: Barnvel

Notes

Ogled o fikcionalnom dokumentarizmu

U ovom ogledu pokušaćemo bliže da objasnimo termin fikcionalni dokumentarizam, a osnovni podsticaj za to jeste predavanje profesora Džepa Lindkvista Barnvela sa Univerziteta u Kopenhagenu, na odseku za Skandinavske studije i lingvistiku, koje je održano na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u martu 2024. godine. Predavanje prof. Barnvela oslanjalo se […]