Tag: bioenergetika

Anatomija Fenomena

Put u otkrivanje sebe [Tema: Loven]

Bioenergetika IV Bioenergetska terapija   Bioenergetika se ne smatra samo terapijom, kao što ni psihoanaliza nije ograničena isključivo na, analitički tretman emocionalnih poremećaja. Obe discipline se interesuju za razvoj ljudske ličnosti i nastoje da shvate razvoj zavisno od socijalne situacije u kojoj se on odvija. Ipak, terapija i analiza su […]

Anatomija Fenomena

Telesni znaci i izražavanje [Tema: Loven]

Jezik tela se zove neverbalna komunikacija. Danas za to postoji prilično interesovanje, jer je shvaćeno da telesno izražavanje nudi ogroman broj informacija. Ton glasa ili telesni izgled često imaju veći uticaj nego reči koje osoba izgovara. Kada sam bio mlad deca su pevala refren „Štapovi i kamenje mogu polomiti moje […]

Anatomija Fenomena

Pojam energije – punjenje, pražnjenje, proticanje i pokret [Tema: Loven]

Bioenergetika (5)   Kao što sam naglasio, bioenergetika je proučavanje ljudske ličnosti u terminima energetskih procesa tela. Taj izraz se takođe koristi u biohemiji za definisanje one oblasti istraživanja koja se bavi energetskim procesom na molekularnim i submolekularnim nivoima. Kao što je Albert Sent Đerđi (Albert Szent-Gyorgyi) istakao, potrebna je […]