Tag: bioenergetika

Anatomija Fenomena

Put u otkrivanje sebe [Tema: Loven]

Bioenergetika IV Bioenergetska terapija   Bioenergetika se ne smatra samo terapijom, kao što ni psihoanaliza nije ograničena isključivo na, analitički tretman emocionalnih poremećaja. Obe discipline se interesuju za razvoj ljudske ličnosti i nastoje da shvate razvoj zavisno od socijalne situacije u kojoj se on odvija. Ipak, terapija i analiza su […]

Anatomija Fenomena

Pojam energije – punjenje, pražnjenje, proticanje i pokret [Tema: Loven]

Bioenergetika (5)   Kao što sam naglasio, bioenergetika je proučavanje ljudske ličnosti u terminima energetskih procesa tela. Taj izraz se takođe koristi u biohemiji za definisanje one oblasti istraživanja koja se bavi energetskim procesom na molekularnim i submolekularnim nivoima. Kao što je Albert Sent Đerđi (Albert Szent-Gyorgyi) istakao, potrebna je […]