Tag: bokačo

Film

Adaptacija Dekamerona [Velikani filma – Pazolini]

Sanjar Đoto u Pazolinijevom Dekameronu – treći nastavak Adaptacija Imajući u vidu poetičke elemente zajedničke Pazolinijevim književnim i filmskim radovima, film Dekameron se može „čitati“ i kao adaptacija slavnog Bokačovog dela. Kada se govori o adaptaciji, obično se misli na filmsku ekranizaciju klasika, prvenstveno romana svetske književnosti. Hačn (Linda Hutcehon) […]

Anatomija Fenomena

Razum i razonoda ili poezija kao praktična filozofija [Pisci svijeta – Bokačo]

Tematski aspekti Bokačovog dela su erotska dimenzija ljudske čulnosti, opori realizam, kritika religije, dijalektički spojevi i ambigviteti tragičnog i komičnog, niskog i uzvišenog i nadasve kultivisanje narodnog jezika kao jezika poezije. Pohvala Bokaču je u osnovi pohvala „Dekameronu“. U „Dekameronu“ je reč o ustanku i trijumfu razuma i duha novovekovnog […]