Tag: bokačo

Anatomija Fenomena

Razum i razonoda ili poezija kao praktična filozofija [Pisci svijeta – Bokačo]

Tematski aspekti Bokačovog dela su erotska dimenzija ljudske čulnosti, opori realizam, kritika religije, dijalektički spojevi i ambigviteti tragičnog i komičnog, niskog i uzvišenog i nadasve kultivisanje narodnog jezika kao jezika poezije. Pohvala Bokaču je u osnovi pohvala „Dekameronu“. U „Dekameronu“ je reč o ustanku i trijumfu razuma i duha novovekovnog […]