Tag: bombardovanje

Notes

Dolina plača u Vrlom Novom Svetu

Piše: Stanko Cerović   Rat je bio kratak, bez mnogo velikih događaja. Ali užasan po načinu na koji je razotkrio realnost civilizacije i duhovnu prazninu zapadnog čovjeka. U njemu su se tolikom brzinom naređale velike teme i postavila velika pitanja, da on izmiče razumijevanju. Kao neki mali rezime vijeka, podsjećanje […]

Art

April u Beogradu

Grad se ras­tva­ra kao školj­ka pod bli­sta­vim po­no­rom ne­ba. Tre­pe­ri li­šće raz­nje­že­ne bre­ze u grad­skom par­ku. Nje­žno do­di­ru­jem tan­ku bje­li­ča­stu ko­ru. Ne­vi­na bre­za du­bo­ko di­še. La­hor do­no­si mi­ris pro­pu­pje­log pro­lje­ća. Ku­dra­vi bo­so­no­gi dje­ča­čić, krup­no­ok i ži­va­han kao ja­re, pri­la­zi mi sa is­pru­že­nim dla­nom. Spu­štam nov­či­će na nje­gov dlan i dje­čak […]