Tag: boris pasternak

Notes

Cvetajeva – Rilkeu

Duboko se zagnjuriti u sebe i posle mnogo dana ili godina-jedoim-iznenada-vratiti se kao vodoskok, pretvoriti dubinu u visinu, preboljenu, preobraženu. Ali, ništa ne pričati:tome sam pisala, ovoga sam ljubila.Raduj se, uskoro će svemu kraj.govori moja duša usnama.Zagrliti drvo ili čoveka-za mene je isto.Jeste isto. To je jedna strana. A sada […]