Tag: budizam

Notes

Čedomil Veljačić: Biti sam?

Put od samoće do šutnje, koji sam odabrao za svoju kontemplativnu praksu, jeste put »kroćenja duha«. — Šta znači biti sam? Šta znači ušutjeti? Kako i zašto treba krotiti duh? Šutnji prethodi samoća. Otići na kraj svijeta, kao što sam ja učinio, još ne znači ostati sam: »A ja kažem, […]

Anatomija Fenomena

Stanje, u kome se ništa određeno više ne misli, ne planira, ne teži, ne želi, ne očekuje [Tema: Zen]

Piše: Eugen Herigel Sledećeg časa nastave majstor je, na moje razočarenje, nastavio sa dosadašnjim vežbama – zatezanjem luka, ostajanjem u najvišoj napetosti, odapinjanjem hica. Ali svo njegovo lepo bodrenje nije ništa pomoglo. Pokušao sam doduše, pridržavajući se njegovog uputstva, da ne popustim napetosti, nego da je težim prevazići, kao da joj […]

Anatomija Fenomena

Pravi prijatelji [Tema: Zen]

Prije mnogo godina u Kini živješe dva prijatelja, jedan koji je vješto svirao na harfi i jedan koji je vješto slušao. Kada je jedan svirao ili pjevao o planinama, drugi bi govorio: “Vidim planinu pred nama.” Kada je jedan svirao o vodi, onaj što sluša bi rekao: “Evo jurećeg potoka!” […]

Anatomija Fenomena

Šolja čaja [Tema: Zen]

Nan-ina, japanskog učitelja zena u periodu Meiđi, posjetio je jednog dana neki profesor univerziteta koji je kod njega želio da se raspita o zenu. Nan-in je poslužio čaj. Napunivši šolju svome gostu, nastavio je da sipa. Profesor je posmatrao kako se čaj preliva, ali kada više nije mogao da se […]