Tag: crna mijena

Anatomija Fenomena

Jursenar – Dnevnici bilježaka uz Crnu mijenu [Hronike stvaranja; Jursenar]

Ovi Dnevnici sastoje se od rukom pisanih bilježaka koje su zapravo temelj za bilješke vezane uz kompoziciju Crne Mijene i analognih fragmenata koje sam izvadio iz Bilježaka o kompoziciji, većinom strojno pisanih. U dva navrata Marguerite Yourcenar je unijela izmjene u tako napisane Dnevnike. U svibnju 1987. izjavila je kako […]