Tag: čudovišta

Anatomija Fenomena

Meduzina glava [Tema: Čudovišta]

Nismo često pokušavali da tumačimo pojedinačne mitološke tvorevine. Tumačenje je mogućno u slučaju grozne, odsečene Meduzine glave. Odsecanje glave = škopljenje. Užasavanje od Meduze je, dakle, užasavanje od škopljenja koje je povezano s tom vizijom. Iz mnogobrojnih analiza poznata nam je ta pojava; do nje dolazi kada neki dečak, koji […]