Tag: Danil Harms

Anatomija Fenomena

Strašna smrt [Tema: Harms]

Jednom je jedan čovek, osećajući glad, sedeo za stolom i jeo kotlete, A pored je stajala njegova supruga i neprekidno govorila o tome da je u kotletima malo svinjetine. Ali, on je jeo, i jeo, i jeo, i jeo, i jeo, dokle god nije osetio negde u želucu smrtonosnu težinu. […]

Anatomija Fenomena

Pakin i Rakunin [Tema: Harms]

– Hej ti, nemoj toliko da frkćeš! – reče Pakin Rakukinu. Rakukin nabora nos i neprijateljski pogleda Pakina. – Šta gledaš? Nisi me prepoznao? – upita Pakin. Rakukin mljacne usnama i, s gnevom se okrenuvši na svojoj pokretnoj fotelji, poče da gleda na drugu stranu. Pakin zabubnja prstima po kolenu […]