Tag: dnevnici

Anatomija Fenomena

Ja glumim uzvišenu bludnicu, a vi pjesnike, mislioce, umjetnike, generale [Tema: Krleža]

Februar 1914   II 1914 Hebrejska pentalogija. »Saloma« kao prélude. Flert s jednim prefinjenim Aleksandrijcem, tipičnim predstavnikom helenskog aristokratskog duha (neka vrsta grčkog Baudelairea). Sve što se govori na sceni o religiji isprazno je brbljanje. Bili bi bolji vicevi nego biblijski patos. Snobizam, to je moda vremena: konverzirati o novim […]

Notes

Aleksandar Tišma – Dnevnik 1942–2001 [Knjiga dana]

Piše: Latinka Perović Opis naše epohe iz jednog sasvim ličnog ugla: Aleksandar Tišma: Dnevnik 1942–2001. Knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci – Novi Sad 2001, str. 1181. Uvažene kolege, Možda ćete smatrati da svoje slovo, u stvari omaž inspiratoru ovih naših okupljanja, piscu i misliocu Aleksandru Tišmi, počinjem iz suviše udaljene […]

Notes

Vitold Gombrovič: Protiv pesnika

  Bilo bi s moje strane suptilnije kad ne bih narušavao jedno od malobrojnih bogosluženja što su nam još ostala. Ma koliko da smo posumnjali u gotovo sve, još i danas negujemo kult Poezije i Pesnikâ, i to je valjda jedino Božanstvo koje se ne stidimo da obožavamo s velikom […]

Notes

Nikola Krstić: Izveštaj sa srpske Nojeve barke (2)

Piše: Momčilo Đorgović Dr Nikola Krstić se u svom osmotomnom Dnevniku otkriva kao oštroumni i moderni politički mislilac. Zapažanja su mu munjevita, a u detalju otkriva duh vremena i naravi svog okruženja. Svakidašnjost ondašnje Srbije podvrgava sagledavanju iz perspektive prosvetiteljstva zapadnoevropske civilizacije. Sam se trudio da je, koliko je mogao, […]

Anatomija Fenomena

Kosmički parazitizam [Tema: Pekić]

Dnevnik Borislava Pekića 27. januar 1956. Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA januar 1956. Kosmički parazitizam . Jedno saznanje o životu mora biti dano svesti, ali daleko od toga da bude potpuno ono, predstavljajući se kao samosaznanje tamo gde je tek […]

Anatomija Fenomena

Gađenje nad samim sobom [Tema: Kafka]

Iz Kafkinih dnevnika 1914. avgust Gledana sa stanovišta literature moja je sudbina veoma jednostavna. Težnja za prikazivanjem mog unutrašnjeg, snovima podobnog života, pomerila je sve ostalo u oblast sporednog, pa je užasno zakržljalo i ne prestaje da kržljavi. Ništa drugo ne bi me ikad moglo da zadovolji. A moja snaga […]