Tag: dragan koković

Anatomija Fenomena

Žolt Lazar i Dragan Koković – Sociologija kulture [Mediterran Publishing]

Sa elementima kulturne antropologije Opis Svi društveni odnosi, ali i načini ljudskog organizovanja i delovanja ostvaruju se pomoću osnovnih činilaca kulture: iskustva, jezika i simboličke komunikacije, običaja, pravila, vrednosti i verovanja; delotvorno funkcionisanje ljudskog društva takođe zavisi i od upotrebe oruđa (alata i tehničkih pomagala), te od raznovrsnih veština i […]