Tag: Elijade

Anatomija Fenomena

Gvozdena naci-garda [Časopis Gradac]

Intelektualci i fašizam. Po prirodi stvari, ovi su pojmovi suprotstavljeni jedan drugome, a njihova simbioza po pravilu nepojmljiva i neprihvatljiva pa, ipak, istorija 20. veka i dve decenije ovog, 21. veka pokazuju upravo suprotno: intelektualci su ti koji se među prvima približavaju agresivnom nacionalizmu, isključivosti koja negira demokratska načela, veliča […]

Anatomija Fenomena

Kad Emil kaže da se boji [Tema: Sioran]

U posthumno objavljenoj priči Jurij Golec, Danilo Kiš je u skoro kepotovskom nefikcijskom maniru ispripovjedao krizu u životu svog prijatelja Piotra Raviča, krizu koja se desila nakon smrti žene njegovog života, krizu koja je završila njegovim samoubistvom. Pred kraj priče Kiš opisuje i sahranu koja se dešava u jedan utorak […]