Tag: eskorijal

Anatomija Fenomena

Eskorijal [Tema: Crnjanski]

U Eskorijalu sam bio više puta, ali prvi put, ta mešavina groba, manastira i kraljevskog vrta, zaista je duboka, španska senzacija. Pri polasku iz Madrida, jutro je bilo sunčano. Kad smo izišli iz predgrađa, počeo je onaj beskrajni španski drum koji vodi skoro uvek među bagremovima, pod drvoredom, ili između […]